سوال:

در اذهان جوانانی که دنبال حقایق و معارف هستند این سؤال بسیار پرسیده می ‌شود که:

از یک طرف می ‌بینیم که زمان تولد و وفات، نشو و نما، کودکی، جوانی و میانسالی رسول الله(ص) مشخص است و از طرف دیگر، روایات و اخباری که اعتبار بالایی در میان کتب روایی دارد به ما بیان می‌ کند که اول مخلوق، رسول الله است. اول صادر، رسول الله است. چطور می‌ توانیم اینها را با هم جمع کنیم؟

آیا اینها با همدیگر تهافت ندارند؟

آیا این دو با همدیگر تناقض ندارند؟

این سؤال و شبهه‌ ای است که امروزه مطرح است.

 

پاسخ حضرت استاد رمضانی:

معلوم است که وجود عنصری رسول الله حضرت محمد(ص)، محدود است و شکی در آن نیست، منتها چون این حقیقت در قوس صعود، در مقام قرب و در معراج کمالات آنقدر اوج می ‌گیرد که با آن حقیقت متحد و یگانه می‌شود، حکم آنرا پیدا می ‌کند.

در عین اینکه بر حسب ظاهر، شخص رسول الله(ص) زمانی، مکانی و محدود به زمان و مکان خاصی است؛ اما فرازمانی و فرامکانی است چون در عروج با آن حقیقت اتحاد برقرار کرده و متحد شده است. پس تهافتی نیست. بدن عنصری پیامبر، محدود و زمانمند است؛ اما حقیقت برتر پیامبر، فرازمانی و فرامکانی است.