مقام حضرت زینب کبری علیها السلام

در تمام عالم

چه قبل از اسلام و چه بعد از آن

و در جوامع مسلمان و غیر مسلمان

از قدیم تاکنون و تا قیامت،

اول زن نظام هستی سیده نساء العالمین فاطمه زهرا‌ (سلام الله علیها) و بعد از او زینب کبری‌(سلام الله علیها) است.

 

آیت الله استاد حسن رمضانی