حضرت استاد رمضانی:

علامه طباطبايي زماني كه وارد حوزه علميه قم شد، در حد مراجع آن زمان بود – اگر نگوييم قوي تر بود – اما دنبال نيازهای ديگر حوزه و جامعه رفت و جای خالي دو مهم را پر كرد:

يكي تفسير قرآن

و ديگري مباحث عقيدتي و فلسفي.

علارغم مخالفت ها و بي مهری هايي كه با علامه شد، ايشان موفقيت های بسيار بزرگي به دست آورد كه يكي از آنها تربيت شاگرداني در اين زمينه مثل شهيد استاد مطهری بود.