معرفی کتاب عرفان علامه

 

کتاب عرفان علامه طباطبایی در بیان استاد حسن رمضانی

_بخش اول این کتاب، درباره اصل عرفان اسلامی سخن می‌گوید.

مباحث این بخش شامل؛ چیستی عرفان نظری و عرفان عملی، تفاوت عرفان نظری با عرفان عملی، خاستگاه عرفان، تاثیرات عرفان عملی و نظری بر یکدیگر، شباهت و تفاوت عرفان با کلام، فلسفه و اخلاق، و روش خواندن فلسفه و عرفان است.

 

_بخش دوم کتاب، درباره زندگی‌نامه، تحصیلات، سلسله نسب، اساتید، اخلاق و وفات علامه سیدمحمدحسین طباطبایی است.

 

_بخش سوم، درباره رابطه علامه با عرفان نظری به خصوص وحدت شخصی وجود است. ضمنا در این بخش، وحدت شخصی وجود و انسان کامل از منظر عرفا به شکل ساده و روشن، توضیح داده شده است.

 

_بخش چهارم کتاب، درباره عرفان عملی و علامه طباطبایی است.

در این بخش، مسلک عرفانی و روش تربیتی علامه، تبیین شده است و مباحثی مانند سعادت و کمال حقیقی انسان، راه رسیدن به استاد عرفان، نشانه‌ اهل معرفت و فنا، انواع عبادت در کلام عرفا، بحث معرفت آفاقی و معرفت انفسی، طریق تمرکز و نفی خواطر، و معرفت نفس تبیین شده است.

 

_بخش پنجم و پایانی کتاب، به مساله محبت علامه طباطبایی به اهل بیت عصمت و طهارت علیهم‌السلام اختصاص یافته است.