این ناله ها و سوزهایی که ائمه معصومین در مناجات هایشان داشتند اینها را برچه باید حمل کرد؟ توجیه اش چیست؟

تنها توجیهش اینست که دچار فراق اند!… احساس دوری میکنند!… ازحشر و نشر با این کثرات این احساس را میکنند؛ لذا آه و ناله و گریه و … مناجات…

 

هرکس که واقعا توبه کند؛ آن هویدای دلش را صاف در اختیار خدا قرار میدهد… و آن فرمایش جناب حضرت ابراهیم “و جهت وجهی علی الله” یا  “وَجَّهتُ وَجهىَ لِلَّذى فَطَرَنی”  تمام وجه خودم را… دل خودم را به سوی او قرار میدهم! صلات و نسک و محیا و مماتم همه لله رب العالمین…


«من تاب و اخلص سره لله فالله له»

خب وقتی که اینطور شد, خدا هم همه آنچه در اختیار دارد,  در اختیار او قرار میدهد… وقتی که این خودش را سرتا پا در اختیار خدا قرار داد؛ خدا هم آنچه را در اختیار دارد از اسما و صفات در اختیار این قرار میدهد و  مظهر اسماء صفات الهی میشود…

 

همانچه را که در دعای سحر از امام محمد باقر(ع) به ما رسیده است:

اَللّهُمَّ اِنّی اَسْئَلُکَ مِنْ بَهاَّئِکَ بِاَبْهاهُ وَکُلُّ بَهاَّئِکَ بَهِیُّ

اللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِبَهائِكَ كُلِّهِ

اللّٰهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ مِنْ جَمالِكَ بِأَجْمَلِهِ وَكُلُّ جَمالِكَ جَمِيلٌ

اللّٰهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ بِجَمالِكَ كُلِّهِ
اللّهُمَّ اِنّی اَسْئَلُکَ مِنْ جَلالِکَ بِاَجَلِّهِ

اَللّهُمَّ اِنّی اَسْئَلُکَ مِنْ کَمالِکَ بِاَکْمَلِهِ…

از خدای تبارک و تعالی اینها را دارد میگیرد؛ این اوصاف کمال را… میگوید خدایا من از تو اینها را میخواهم؛ بحث بهشت و حور و … قصور و سیب … گلابی نیست؛ این چیبس و پفک ها را هیچ وقت آدمهای بزرگ از خدای تبارک و تعالی طلب نمیکنند و خود خدا را میخواهند… اوصاف کمال خدا را میخواهند…

خدا معبود آنها شده! قبله ی آنها شده… و کسی که آنها را جواب میدهد خود خداست…

 

«من تاب و اخلص سره لله فالله له»

بنابراین نتیجه ی این توبه, جوابش میشود: «فالله له»؛ یعنی خداوند تبارک میفرماید: من جوابش را میدهم!

 

از هر چه نه ازبهر توکردن توبه / ور بی تو غمی خورم از آن غم توبه(۱)

آن نیز که بعد از این برای تو کنم / گربهتر ازآن توان از آن هم توبه(۲)

بس غم که به هرزه خوردم افسوس افسوس /  از کرده ی خود به دردم افسوس افسوس(۳)

ای کاش نکرده بودمی درهمه عمر / یکبار که آنچه کردم افسوس افسوس(۴)

 

(۱)هرچه برای غیر خدا کردیم, باید از آن توبه کنیم… برای هرچه غیر خدا غم و غصه خوردیم, باید توبه کنیم…

(۲)اگر آنچه را انجام دادیم, ولو خوب؛ اما اگر بهتر از آن را بتوانیم انجام بدهیم, چون خوبترش ممکن بوده از آن هم توبه باید کنیم… از کار خوب توبه؟؟! چرا؟! چون بهترش را میتوانستیم انجام دهیم…

(۳)غم و غصه های بی خودی… استرسهای  بی فایده …. اضطراب های بیهوده…

(۴)احساس درد میکنم… از آنچه که انجام دادم…