نتیجه بحث, و جمع بندی در مورد انواع توبه:
توبه سه نوع است:
توبه‌عام؛ همه بندگان را
توبه‌خاص؛ معصومان را
توبه‌اخص؛ اهل سلوک را

_وتوبه عُصاة(گناهکاران) امّت از قِسم‌اول است.

_و توبه آدم و دیگر انبیا از قسم‌دوّم بود. (خواجه مطلق آورده؛ حتی خاتم الانبیا را! که گفتیم مخدوش است؛ مگر اینکه بگوییم ناظر به خاتم الانبیاء نبوده.)

_وتوبه پیغمبر آنجا که گفت: “اِنّهُ لَیغانُ عَلی قَلبی وَ اِنّی لَاستَغفِراللّهَ فِی الیَومِ فی کُل یَوم سَبعَین مَرَّةً” از قِسم‌سوم
“من دلم میگیرد و در هر روز هفتاد بار استغفار میکنم برای رفع آن گرفتگی و حجابی که برای من پیش می آید”