انَّ اللَّهَ یَضِلُّ مَن یَشاء وَ یَهدی اِلَیهِ مَن اَنـــــــــــــــــــَـــــــابَ» (سره مبارکه رعد. آیه ۲۷)
خداوند آنکس را بخواهد گمراه میکند…
و…

مشیّت خداوند ،مشیت حکیمانه است، هرکس را که گمراه نمیکند…
هرکس را که مشیت حکیمانه به او تعلق بگیرد گمراه میکند. یعنی؛ کسی که لیاقت هدایت را ندارد، کسی که قابلیت ندارد، خداوند باب هدایت را از او دریغ میدارد…

-و بعد در ادامه آیه مذکور ، میفرماید؛ «هرکس که اهل “انابت” باشد، هدایت میکند… به سوی خودش»

و “انابت” را در آیه بعد تشریح میکند:

«الَذّینَ آمَنوا وَتَطمئنَ القُلوبُهُم بِذِکِر اللّهِ اَلا بِذکرِ اللِّه تطمَئِن القلوب» رعد ـــ۲۸
“مَن اناب” کسانی هستند که؛ ایمان آوردند و دلشان آرام شده و از تب تب کردن، از شک و تردید نجات پیدا کردند .

از این استفاده میشود که مومنان اهل طمأنینه اند که قلب های آنها به یاد خدا زنده است.