«فاُولئِک مَعَ الَّذینَ اَنعم اللّه عَلیهِم مِن النَّبینَ و الصِّدیقینَ و الشُّهدا و الصّالِحینَ » (آیه ۶۹ سوره مبارکه نساء)

آیات مربوط, صدیقین ومعصومین و انبیا رادر یک سلک آورده اند .

_”مُنعِم عَلَیهِم” کسانی هستند که؛ از نظر “عقیده و فکر” درست هستند و هم از نظر “عمل” درست هستند.
نه تقصیر علمی دارند؛ و نه تقصیر عملی. در مقام عقیده, حق را یافته اند و در مقام طلب, قرب الی الله هم درست عمل میکنند .

_”مَغضوبین” کسانی هستند که؛ قصور عملی دارند. میدانند اما آنطور که میدانند عمل نمیکنند. دچار غضب الهی هستند. میفهمند راه چیست، چاه چیست، اما. ..

_”الضّالین” کسانی هستند که؛ از نظر علمی و نظری کم دارند. اینها گمراهند. حق را تشخیص نداده اند.

پس ما را به راه مُنعِم عَلیهِم هدایت کن، که هم از نظر عقیده درست هستند و هم عمل.

 

_ منعم علیهم چه کسانی هستند؟

فهرست “مُنِعم عَلیهِم ” در آیه۶۹ نسا ء چهاردسته است:

انبیا ،در راس هستند. و بعد صدیقان، کسانی که؛ به مقام عصمت دست یافتند، پیغمبر نیستند اما معصومند، اولیاء الله. پس از آن شهدا، کسانی که؛ در مسیر اولیا و انبیا به شهادت رسیده اند . و بعد صالحان، کسانی که؛ کار نیک انجام میدهند، به موقع انجام میدهند . واین ترتیب؛ الافضل فاالافضل هست، نبیّن، صدیقین، شهدا، صالحین .

ما میخواهیم در راستای منعم علیهم قرار بگیریم؛ «اهدنا الصراط المسقیم»  «صراط الذین انعمت علیهم».

راه راست چه راهی است ؟ کوتاهترین راه… اطمینان بخش ترین راه…

بین دو نقطه را، با خطوط نا متناهی میتوان وصل کرد، از میان همه، یک خط هست که آن عنوان مستقیم را به خود اختصاص داده است. بین خدا و بنده کوتاهترین راه، همان راه مستقیم است که؛ “منعم علیهم” معرفی کردند. وخودشان در آن مسیر حرکت کردند. و دیگران را هم به آن دعوت کردند.

چندین مهندس و متخصص بین تهران و قم را مطالعه وبررسی میکنند؛ صحراها، ارتفاعات، رودها را و با توجه به آن فن، اتوبانی را با تمام تمهیدات لازم، سامان میبخشند و به عنوان نزدیکترین راه و مطمئن ترین راه در اختیار کسانی قرار میدهند که میخواهند از تهران به قم بروند. حدی برای اینکه راههای خاکی بسیاری وجود دارد، نیست. حال کسی که راه مهندسی شده و مطمئن را بگذارد و از مسیرهای دیگر رود؛ یا مریض است یا مغرض مثلا قاچاقچی است و…

مسیر به این راحتی را برای شما مشخص کرده اند؛
مسیر ولایت
مسیر نبوت
مسیر اولیا و شهدا

نزدکترین راه است، چون مسیر مستقیم چنین خصوصیتی دارد.

هرکس بر این طریق قرار گیرد و پیش رود؛ امیدوار ترین شخص هست، نسبت به وصول به مقصد. دچار شک و تردید… شاید برسم… شاید نه … نیست! وکسی که میخواهد سیر و سلوک الی الله را برود راه دیگری نیست…