«یا ایُّها الَّذینَ امَنوا اتقواللّه و کُونُوا مَعَ الصّادقینَ» (سوره مبارکه توبه. ۱۱۹)

ای مومنان با تقوا باشید،
تقوا داشته باشید از حق،
حرمت نگاه دارید،
و بعد میفرماید وبا صادقان باشید، همراهی کنید،
گام به گام در مسیر آنها حرکت کنید.

این که بلافاصله بعد از “اتقواللّه” میفرماید؛ “مع الصادقین”
یعنی اگر میخواهید تقوا از دست ندهید؛ راهش همراهی با صادقان است، همگامی با صادقان است.

مرادازصادقان چه کسانی هستند؟
همانطور که با عمومیت و شمولی که برای معنای صدق و صداقت گفتیم؛
یعنی معصومان،ائمه (ع) ، اولیاء، انبیاء
اینها هستند که؛
صادقانه عمل میکنند،
صادقانه توصیه میکنند،
صادقانه دعوت میکنند،
صادقانه اخبار میکنند.

ملاک متقی بودن ما و شما این است که با قدم ولایت گام برداریم.
در مسیر انسانهای کامل گام برداریم و با آنها باشیم.
«وکُونوا مَعَ الصادقین»