بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

 

 

 

دیدار استاد درس خارج حوزه های علمیه قم حضرت آیت الله سیفی مازندرانی در  منزل استاد عرفان حوزه علیمه قم و شاگرد برجسته علامه حسن زاده آملی حضرت آیت الله حسن رمضانی