هرکارخانه ای, هرکالایی را بخواهد صادقانه تولید و عرضه کند, محال است مارک خود را روی کالا نزند؛

“کارخانه صنع الهی”، مگر میشود این انسان را تولید کند و بيافريند و مارکش را بر این کالا نزند!؟

مُهر خدا بر دل همه خورده است… این همان چیزی است که طبق روایات به “فطرت” تعبیر میشود.

فطرت بر وزن فعلت دلالت بر “نوع و چگونگی” میکند؛ «خلق الانسان ضعيفأ» انسان از ضعف آفریده شده است.
و همواره هرکس که هستیم باید این مد نظر باشد.

اگر انسان خودش را از این نکته فارغ کند و غفلت ورزد سرآغاز سقوط است. سرآغاز حذف شدن از گردونه است…