چرا در شهادتها تبریک و تسلیت می‌گوییم؟

مثلا در شهادت استاد مطهری که تسلیت و تبریک می‌گوییم یکی از حکمتهایش این است که تسليت به اين خاطر است كه جامعه علمي و انساني، يك انسان دلسوز، فداكار و دانشمند را از دست داد كه جايگزين كردن او كار ساده‌اي نخواهد بود، چه سرمايه‌ها و چه وقتها بايد صرف شود تا شخصيتي مثل شهيد مطهري تربيت يابد. زيرا مرحوم شهيد مطهري از جهات علمي و عملي يك انسان به كمال رسيده و كار آمد بود.

اما از جهتي اين شهادت، مايه تبريك است چرا كه اين شهادت گرچه فقداني براي ما و جامعه ما به وجود آورد لكن خود اين فقدان در مَثَل مانند زكاتي است كه در مالي صورت مي‌گيرد، ظاهرش فقدان است اما مايه رشد و نمو خواهد شد، وقتي استاد مطهري به شهادت رسيد، مردم، جامعه، حوزه و دانشگاه فهميدند كه چه شخصيتي را از دست دادند، جايگاه او را بهتر شناختند، گاهي خون است كه روشنگري و احيا مي‌كند و صاحب خود را جاودانه مي‌كند. لذا با رفتن جسم ظاهري ايشان، شخصيت و انديشه‌هاي والاي استاد بيشتر جلوه كرد و موثرتر واقع شد.