سوال: نظر علامه حسن زاده آملی درباره علامه سید محمد حسین حسینی طهرانی(ره) چیست؟ آیا ایشان را کامل می دانستند؟ نظر حضرتعالی چیست؟

پاسخ استاد:

حضرت استاد علامه حسن زاده آملی سختشان بود که نسبت به افراد نظر بدهند و بنده از ایشان درباره حضرت علامه سید محمد حسین طهرانی چیزی نشنیده‌ام.  

(نظر استاد رمضانی): علامه طهرانی، انسان لایق و قابل استفاده ای بودند. در مسائل عرفان نظری، کم نداشتند. در عرفان عملی، خیلی آدم راه رفته و استاد دیده و زحمت کشیده ای بودند و می‌توانستند دستگیر بوده باشد و دیگران را راه بیندازند.

تنها حضرات معصومین علیهم‌السلام انسانهای کامل هستند و اگر به دیگران، انسان کامل بگوییم کامل نسبی اند. یعنی هر کس، به حدی که به انسان کامل نزدیک می‌ شود، به همان حد، کامل می شود نه بیشتر. و تنها معصومین علیهم السلام از هر جهت کاملند.