سوال: آيا حضرت علامه حسن زاده آملی و حضرتعالي، مرحوم سيدهاشم حداد (ره) را عارف كامل مكمل مي‌دانيد؟

پاسخ: باسمه تعالی. بنده از خصوص استاد علامه حسن زاده آملی در طول این سی سال که خدمت ایشان بودیم نسبت به آقا سید هاشم حداد (ره) چیزی نشنیده‌ام. نظر بنده نسبت به ایشان، همان نظر علامه سید محمد حسین طهرانی (ره) است.