نظر شما درباره کتابهای استاد محمد رضا حکیمی و برداشتهای ایشان از مطالب فلاسفه و عرفا چیست؟

دو نکته مهم و اساسی را به همه خوانندگان حق جو و حق طلب عرض می‌کنم:

بیان اشکالات موجود در کتابهای استاد حکیمی و توضیح نسبتهایی نادرستی که ایشان به بزرگان داده و برشمردن برداشت‌های ناصوابی که از عبارات آنها کرده و روشن ساختن تفسیر به رای‌هایی که فرموده‌اند، مجال بیشتری نیاز دارد

به همه خوانندگان کتابهای آقای حکیمی توصیه می‌کنم در جاهایی که ایشان از فلاسفه و عرفا مطالبی نقل قول می‌کنند و سپس نتیجه‌ای می‌گیرند؛ ابتدا به کتاب اصلی آن فیلسوف و یا عارف مراجعه کنند تا ببینند عبارت، درست نقل شده یا نه! به تعبیر دیگر آیا امانت گفتاری و نوشتاری مراعات شده است یا نه؟ و سپس تامل کنند که آیا با توجه به متن اصلی، متون، دلایل و شواهد دیگر آیا برداشت آقای حکیمی و نتیجه‌ای که ایشان از آن متنی که نقل کرده، صحیح است یا نه!