سوال: من چند سال است در خدمت اساتيد مختلف هستم ابتدا در محضر يكي از شاگردان مرحوم ايت الله … بودم بعد از ۴ سال به خدمت ايت الله … رفتم. بعد از فوت ايشان با استاد … آشنا شدم و اينك نيز در خدمت ايت الله … هستم اما آرام نگرفته‌ام. من مال چه كسي هستم؟ و به چه كسي بايد مراجعه كنم تا ارام بگيرم و بدانم كه او حقيقتا استاد من است؟


پاسخ: باسمه تعالی. به مدت چهل شب، نیم ساعت قبل از اذان صبح، بعد از اینکه نماز شبتان را خواندید سر به سجده بگذارید و از خدای تبارک و تعالی که ارحم الراحمین است و شفیع علی الاطلاق است با تمام وجود بخواهید این مساله را برایتان حل کند.

قاعده کلی‌اش این است: اگر شخص واقعا مستعد و لایق بوده باشد، خدای تبارک و تعالی استاد را در مسیر او قرار خواهد داد. خداوند هیچگاه دهان باز را بی روزی نمی‌گذارد. شرطش این است که فاصله علم و عمل کم شود.