آیا عین ثابت تغییر می‌کند؟ آیا عین ثابت انسان عوض می‌شود؟

نظر علامه حسن زاده آملی در این‌باره چیست؟

آیا تشکیک در ماهیت و عوض شدن عین ثابت یک چیزند؟

توضیح۱: سوالات بسیاری درباره تغییر عین ثابت، عوض شدن عین ثابت، به صورت‌ها و شکل‌های مختلف به دست ما رسیده است که از حضرت استاد رمضانی درخواست پاسخ کرده‌اند که بحمدالله پاسخ دانشمند گرامی حضرت استاد رمضانی به صورت یکجا به همه این سوالات تقدیم مخاطبان گرامی می‌شود.

سوال: به نظر حضرت استاد رمضانی آیا استعداد انسان تغییر می‌کند؟ آیا امکان دارد قابلیت انسان بیشتر شود؟ آیا «عین ثابت» انسان عوض می‌شود؟ آیا امکان دارد «عین ثابت» انسان تغییر یابد؟ نظر حضرت علامه حسن زاده آملی درباره تغییر و عوض شدن عین ثابت چیست؟ اگر می‌شود استعدادمان را تغییر دهیم چگونه می‌توانیم قابلیت و استعدادمان را بیشتر و بهتر کنیم؟

پاسخ: باسمه تعالی. نه خیر، قابلیت‌ها اضافه و کم نمی‌شود و تغییر ناپذیر است. اصل استعداد به عین ثابت مربوط می‌شود و عین ثابت، تغییر ناپذیر است و عوض نمی‌شود. نظر استاد علامه حسن زاده آملی نیز (تا آنجایی که بنده اطلاع دارم) همین است. ما باید از استعدادهای خود که کم هم نیستند نهایت بهره را ببریم و آنها را به فعلیت برسانیم. خداوند خیرتان دهد.

توضیح۲: برخی از فضلا در یادداشتی بیان داشته‌اند که حضرت علامه حسن زاده آملی در برخی از کتابها، بحث تشکیک در ماهیت را مطرح فرموده‌اند و آن را قبول کرده‌اند پس چرا استاد رمضانی، می‌فرمایند به نظر علامه حسن زاده آملی، عین ثابت، تغییر نمی‌کند؟

ضمن تشکر از اظهار نظرهای همه عزیزان، این مساله را به حضرت استاد رمضانی عرضه داشتیم که در پاسخ فرمودند:

بله «تشکیک در ماهیت» چنین است اما بحث «تشکیک در ماهیت» با بحث «عوض شدن عین ثابت»، دو چیز است؛ «تشکیک در ماهیت» یک مساله است و تغییر و عوض شدن «عین ثابت» مساله‌ای دیگر. لذا چون بحث «تشکیک در ماهیت»، از طرف بعضی، خوب ادراک نشده (یعنی همانگونه که نظر استاد علامه حسن زاده آملی است ادراک نشده) گمان می‌شود که با عوض شدن «عین ثابت» یا تغییر آن یکی است. پس آنچه ما در این پرسش و پاسخ به آن پاسخ گفته‌ایم، تغییر و عوض شدن «عین ثابت» است که مورد قبول نیست نه بحث «تشکیک در ماهیت» به معنای صحیح آن که بحث جداگانه‌ای دارد. (دقت شود)