* آیا رفتن به دنبال علوم غریبه نظیر علم تعبیر خواب کار صحیحی است؟ یا اصولاً لزومی برای انجام این کار وجود ندارد؟

– وقتی که خواب و رویا در زندگی انسان وجود دارد و نیز خواب انواع گوناگونی داشته و برای هر کدام حکمی خاص لحاظ می‌شود، نمی‌توان آن را به طور کلی رها کرد و نسبت به آن بی‌تفاوت بود؛ بنابراین لازم است در میان ما عده‌ای این گونه علوم را دنبال کنند و نیاز جامعه را برطرف کنند.