علامه حسن زاده آملی فرمودند: جناب استاد ما علّامه طباطبائى صاحب تفسير قيّم و عظيم الميزان (رضوان الله‏ عليه) فرموده است كه:

استاد ما مرحوم آقا سيد على قاضى حكايت كرد كه كسى از جنّى پرسيده است (و فرموده است شايد آن كس خود مرحوم قاضى بوده است): طايفه جنّ به چه مذهب‏‌ اند؟ آن جنّ در جواب گفت: «طايفه جنّ مانند طايفه انس داراى مذاهب گوناگون‏ اند، جز اين كه سنّى ندارند براى اين كه در ميان ما كسانى هستند كه در واقعه غدير خم حضور داشتند و شاهد ماجرى بوده‏ اند».