مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه‌ای: يك بخش مهمى از شعر آئينى ما می‌تواند متوجه مسائل عرفانى و معنوى بشود و اين هم يك درياى عظيمى است. شعر مولوى را شما ببينيد. اگر فرض كنيد كسى به ديوان شمس به خاطر زبان مخصوص و حالت مخصوصش دسترسى نداشته باشد كه خيلى از ماها دسترسى نداريم و اگر آن را كسى يك قدرى دور دست بداند؛ مثنوى؛ مثنوى؛ كه خودش می‌گويد: و هو اصول اصول اصول الدين. واقعاً اعتقاد من هم همين است.

يك وقتى مرحوم آقاى مطهرى از من پرسيدند نظر شما راجع به مثنوى چيست، همين را گفتم. گفتم به نظر من مثنوى همين است كه خودش گفته: و هو اصول… . ايشان گفت كاملاً درست است، من هم عقيده‌ام همين است.

(بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با شعرا، نیمه ماه مبارک رمضان، ۲۵ شهریور ۱۳۸۷ )