سلام آیا استاد در پذیرش شاگرد سلوکی مزاج و داب شاگرد را هم در نظر می گیرند مثل اینکه این شخص داب و روحیه اش به روش حضرت علامه نمی خورد و مثلا بدرد روش آقایان دیگر می خورد ؟

چه ملاکی برای پذیرش افراد در شیوه حضرت علامه وجود دارد؟ در سابق افراد که خدمت استاد سلوکی می رسیدند معمولا سن کمی داشتند ولی سیر علمی را طی کرده بودند آیا الان هم همینگونه می شود حساب کرد ولی بدون سیر علمی مثل اینکه نوجوانی ۲۰ ساله می گوید می خواهم در خدمت یکی از شاگردان حضرت علامه باشم یا اینکه وارد سلوک عملی شوم بدون طی کرن انچه علامه سیر علمی می دانند؟

پاسخ:

باید به استعداد و لیاقت شخص نگاه کرده و هر فردی را مناسب با لیاقت ها و استعداد او تربیت نمود.