در مورد معنای فقره دوم این حدیث توضیح بفرمایید «هلك من ليس له حكيم يرشده و ذل من ليس له سفيه يعضده» بحار الأنوار ج‏ ۷۵ ص ۱۲۸

پاسخ

انسان ها  یا حکیم اند و یا  غیر حکیم ( سفیه )  و هر دو به هم از جهاتی نیازمندند. غیر حکیم ( سفیه ) با ارشاد حکیم راه  نجات را پیدا می کند و حکیم  با حمایت، یاری و همراهی غیر حکیم و بی ادعا ، کارهای حکیمانه خود را پیش می برد؛ اگر حکیم  از ناحیه  دیگران – که معمولا حکیم نیستند – حمایت نشود ذلیل می شود ، همان گونه که اگر غیر حکیم از ارشاد حکیم محروم گردد هلاک می شود.