برای جلوگیری از فکر گناه و اینکه اندیشه های شیطانی به ذهن انسان نیاید چه باید کرد آیا برای این کار ذکر خاصی هست؟

پاسخ:

زیاد گفتن ذکر «لا اله الا الله» مفید است.