لطفا در صورت امکان، ذکر سبعه را بیان بفرمایید و پیرامون آن توضیحاتی را بفرمایید.

ذکر سبعه چیست؟
لطفا متن ذکر سبعه را که علامه حسن زاده آملی فرموده اند، بیان کنید. 

پاسخ حضرت استاد رمضانی: باسمه تعالی. این از دروغ‌هایی است که به حضرت علامه حسن زاده آملی نسبت داده‌اند. از ایشان پرسیدیم آقاجان شما دستور ذکر سبعه داده‌اید؟ فرمودند: دروغ است. من کجا چنین ذکری داده‌ام.