سلام. من دنبال دیدگاه ابن عربی در مورد زن بودم که فص محمدی فصوص الحکم رو دیدم. البته ادعا نمی کنم که کامل متوجه شدم سوالی که دارم بیشتر در مورد حدیثی است که ابن عربی از آن به عنوان مطلع بحث استفاده کرده است اینکه پیامبر فرمود «حُبِّبَ‏ إليَ‏ من دنياكم ثلاث: النساء و الطيب، و جعلت قرة عيني في الصلاة»

سوال من این است که آیا این حدیث از غرر احادیث است؟ یعنی آیا واقعا از این حدیث چنین چیزی برداشت می شود که ایشان گفته اند؟ یعنی عطر هم شان نماز است؟ زن هم شان عطر است؟ مخاطب این حدیث چه کسانی  بوده اند؟ چرا حضرت نفرمود مثلا قرائت قرآن؟ لطفا کتابی در مورد شرح همین فص از فصوص معرفی کنید. / با تشکر / التماس دعا

پاسخ:

باسمه تعالی

در مورد کتاب می‌توانید به ممد الهمم تالیف علامه حسن زاده مراجعه کنید.

و اما درباره اعتبار حدیث یاد شده باید عرض کنم: بله حدیث معتبر است و مخاطب آن هم عموم مسلمانان بوده است و معنای آن هم این نیست که حضرت امور یاد شده را هم شان هم دانسته اند بلکه معنایش این است که دنیای ایشان خلاصه می شود در دو نوع ارتباط: ارتباط با خدا و ارتباط با خلق خدا و ارتباط با خلق هم یا برای تعلیم و تربیت است و یا برای تکثیر نسل و ادامه نوع؛

نماز پل ارتباط با خداست، عطر تسهیل کننده ارتباط با مردم و عدم تننفر آن ها جهت تعلیم و تربیت و زن هم برای تکثیر نسل و ادامه نوع، بنا بر این انتخاب هر کدام به خاطر جهت خاصی بوده است و دنیای اولیاء الله در این امور خلاصه می شود و ما بقی زیادی و از فضولات زندگی دنیاست که اولیاء وانبیاء از آن منزه اند.