درسال ۱۳۹۷ با پیشنهاد موسسه علمی تربیتی آوای توحید حضرت استاد رمضانی تدریس اوصاف الاشراف خواجه نصیر الدین طوسی را در موسسه شروع نموده و درنیمه اول سال ۹۸ به اتمام رسید و هم اکنون قسمت پژوهش موسسه در صدد چاپ اثر نفیس شرح اوصاف الاشراف حضرت استاد رمضانی می باشد

توصیه درخصوص کتاب:

اوصافُ الْأشْراف، کتابی از خواجه نصیرالدین طوسی در زمینه عرفان عملی. نویسنده کتاب حکیم، متکلم و ریاضی‌دانشیعه قرن هفتم قمری است. اوصاف الاشراف مراحل سیر و سلوک را از ابتدای راه تا پایان آن در شش بخش به طور خلاصه بیان کرده است.

خواجه نصیر کتاب اوصاف الاشراف را به توصیه شمس الدین محمد جوینی وزیر هولاکو، نگاشته است. کتاب روشی عرفانی دارد و به ندرت از مسائل فلسفی یا کلامی سخن گفته است. هر یک از فصل‌های کتاب، با آیه‌ای از قرآن آغاز می‌شود و در ضمن مباحث نیز به احادیث و آیات قرآن استناد شده است.