یکی از آثار بی نظیر در عرفان اسلامی که به زبان فارسی نگاشته شده است کتاب لمعات شیخ عراقی می باشد که محقق جامی شرح حامع بنام اشعه لمعات برآن مرقوم نمودند حضرت استاد بعلت اهمیت فراوان این کتاب در سال تابستان۹۸ در موسسه آوای توحید شروع به تدریس کردند علاقمندان باید جهت شرکت در درس به مدرسه حضوری حکمت ومعرفت موسسه آوای توحید واقع در خیابان معلم ک۱۰ نبش ک۴ پلاک۸ مراجعه نمایند