آیا من مي‌توانم دروس علمي را از محضر يكي از شاگردان علامه حسن زاده آملی استفاده كنم و هم زمان با شروع همين علوم رايج در خدمت يكي از شاگردان مرحوم استاد … هم باشم و دستورات سلوكي بگيرم؟ و آيا اين من را پراكنده نمي‌کند؟ متشكرم

پاسخ:

باسمه تعالی

اگر هنوز به ثبات نرسیده باشید – و اساتید با هم اختلاف مبنا ، دیدگاه و روش داشته باشند – دچار مشکلات و پراکندگی‌ها می‌شوید.

بله اگر اساتید در راستای هم و موید هم بوده باشند اشکالی ندارد.