سلام. استاد تربيتي چه ويژگيهايي دارد؟ آيا بايد شخص كامل باشد يا همين كه از ما بالاتر باشد مي‌توانيم خودمان را به او بسپاريم؟ متشكرم

پاسخ: باسمه تعالی

اگر کامل باشد که خیلی خوب و ایده‌آل است. اما کامل نسبی هم باشد کافی است. البته صرف بالاتر بودن کافی نیست. باید استاد نسبت به شاگرد، تفاوت قابل توجهی داشته باشد.