سلام ضمن عرض تشکر از راه اندازی این پایگاه اطلاع رسانی از جهت اینکه دسترسی به حضرت علامه حسن زاده مقدور نیست و علاقمندان به ایشان شدیدا نیاز به ارتباط باشاگردان حضرتش دارند. کاش مسایل شرعی را هم بشود از استاد رمضانی پرسید. (از مقلدین حضرت علامه هستیم)

پاسخ:

حضرت علامه حسن زاده آملی دام ظله با توجه به در دسترس قرار ندادن رساله عملیه، جهت تسهیل کار ، مقلدان خویش را در خصوص مسایل شرعی به یکی از فقهای مورد تایید جامعه مدرسین ارجاع می دهند.