ارتباط مقام رتبی انبیاء و داريی آنها نسبت به اسم اعظم؟

انسان كامل از ديدگاه نهج البلاغه / ص ۱۷۹

يك حرف از آن را آصف‏ بن‏ برخيا داشت، و دو حرف را عيسى عليه السّلام، و چهار حرف را موسى عليه السّلام، و هشت حرف را ابراهيم عليه السّلام، و پانزده حرف را نوح عليه السّلام، بيست و پنج حرف را آدم عليه السّلام، و هفتاد و دو حرف را محمّد، صلّى اللّه عليه و اله و سلم كه از يك حرف محجوب است‏.

هزار و يك نكته / نكته ۸۶

از ظواهر آيات و روايات چنين استفاده مى‌‏شود كه اولو العزم‏ عليهم السلام در رتبه اول محمد (ص) پس از آن ابراهيم (ع) پس از وى نوح (ص) پس از وى موسى (ع) پس از وى عيسى (ع) است.

پاسخ:

اولا از اینگونه اختلاف ها در منقولات فراوان رخ داده و می دهد و ثانیا اختلاف میان دو متن بالا فقط در مورد حضرت ابراهیم و حضرت نوح است که آن هم ناچیز و قابل تحمل است.