اگر کسی بسته شده باشد و به طرف هر کاری که میرود آن کار به مشکل بر می خورد و برای او مشخص شده که از طریق برخی اقوامش که حسادت داشتند ، جادو شده ، چه راهی برای خلاصی دارد ؟ تقریبا ۱۰ سال است که این وضعیت به طرزی غیر عادی ادامه دارد.

پاسخ:

در نمازها در رکعت دوم  بعد از حمد، سوره فلق را بخوانید و به خداوند توکل کنید و در طول روز بر ذکر «افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد» مداومت داشته باشید ان شاالله خیر پیش می آید.