آیا دو یا چند ولی که مظهریت تام اسماء را داشته باشند می توانند در یک زمان ظهور فیزیکی داشته باشند؟ اگر جواب آری است مصداق را معرفی نمایید.

پاسخ:

ممکن نیست. چون یکی از آن اسماء، اسم « من لیس کمثله شی ء » است که با تعدد نمی سازد. دیگر اولیاء زمان هم تابع آن ولی کامل هستند که مظهر اتم اسماء حق است.

به عنوان مثال، در زمان حیات دنیوی رسول الله صلی الله علیه و آله، امیرالمومنین علی علیه‌السلام هم تابع ایشان بود. در زمان امام علی علیه السلام، حضرت زهرا سلام الله علیها و حسنین علیهما السلام هم تابع امام و ولی خود بودند. 

در زمان ما، ولی کامل مکمل و مظهر تام اسماء حق، وجود مبارک مهدی موجود موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف است و دیگر اولیاء، تابع و پیرو حضرت، هستند. (دقت کنید)