سلام استاد. آیا شما سلسله ما صوفیان گنابادی را تایید می‌کنید؟ وقتی تمجیدات عالمانه علامه را درباره حضرت سلطان‌علی‌شاه شنیدم دلگرم شدم که هنوز عارفان شجاعی وجود دارند که نمی‌گذارند حقیقت به پای مصلحت ذبح شود. والله مسیر ما همین مسیر شما و علامه است.

پاسخ:

باسمه تعالی

من فارغ از هر گونه سلسله بازی که به یک پارچگی امت اسلامی خدشه وارد می‌کند، هر عارف یا صوفی صاف ولایت مدار و متشرعی که قول، عمل و عقیده او در راستای قول، عمل و عقیده اهل بیت عصمت و طهارت علیهم‌السلام است و در عصر غیبت انسان کامل(امام زمان)، در خط فقاهت و ولایت ولی فقیه حرکت کند تأیید می‌کنم.