راجع به طی الارض، می‌خواستم بدونم چه طوری میشه این کار رو انجام داد. آیا تمرین‌های مخصوص ذهنی یا اذکار خاصی دارد یا ریاضت کشی می‌خواد؟

پاسخ:

باسمه تعالی

طی الارض، ریاضت ویژه  می‌خواهد و با تمرین‌های ذهنی به دست نمی‌آید.