از شخصی شنیدم که کلام خود را با نام آقا امام علی (ع) آغاز کرده بود و استنادش به حدیث نحن اسماءالله بود! با توجه به حدیث و معارف حقه الهی می‌شود اینطور استنباط کرد؟

پاسخ:

باسمه تعالی

با تمسک به ذیل ولایت مولا علی  علیه السلام کارها را با نام خدای متعالی شروع کنید و از کارهای غلو آمیز که توحید را خدشه دار می کند پرهیز نمایید.