معنای الله اکبر

 • جمعه - 12 جولای 2019
 • الله اکبر " اول به نظر می آید معنی اش این است که "خدا بزرگ تر از همه چیز است" اما این معنا درست نیست. چرا که با توجه به روایتی از امام صادق (ع) این معنی یعنی برای حق محدودیت قائل ...

  معنای اوصاف الاشراف

 • جمعه - 12 جولای 2019
 • در معني "اوصاف الاشراف" باید گفت: ▫️ ویژگی ، ▫️ حالات ، ▫️خصوصیات انسان های باشرف است. 🔹منظور از اشراف انسانهای شریف است. 🔹شرف ناظر به عمل اثباتی است ، برابر عزت که عمل صلبی است . بایدها ، تعبیر به "شرف" و نبایدها ، تعبیر ...

  انسان کامل

 • جمعه - 12 جولای 2019
 • جناب حافظ یا رب به که شاید گفت این نکته که در عالم رخساره به کس ننمود آن شاهد هر جایی توضیح استاد: "رخساره ننمود" اشاره به 👈 تنزیه دارد "آن شاهد هرجایی" 👈 تشبیه است درسته که او منزه ...

  تشبیه و تنزیه

 • جمعه - 12 جولای 2019
 • خواجه نصیر در اوایل کتاب اوصاف الاشراف تشبیه و تنزیه صرف را محکوم و مردود دانسته است. محی الدین عربی نیز میگوید: که آن کسی که خدا را تنزیه صرف میکند او یا بی ادب است یا جاهل به اینصورت که خدا را با این تنزیه ...

  گالــــری