🔹 از تاریخ ۹۷٫۸٫۲۰
۱٫ درس منتهی المدارک ساعت ۷٫۱۵ (روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه) مدرسه فیضیه، مدرس زیر کتابخانه

۲٫ درس شرح الاسماء (شرح دعای جوشن کبیر حاج ملاهادی سبزاوری)، ساعت ۷٫۱۵ (روزهای سه شنبه و چهار شنبه)، مدرسه فیضیه، مدرس زیر کتابخانه

۳٫ درس فصوص الحکم، یک ساعت به غروب، مجمع عالی حکمت اسلامی
۴٫شرح اوصاف الاشراف ، یکشنبه و شنبه ها بعد از نماز مغرب و عشا ، خ معلم ک۱۰موسسه آوای توحید