موسسه علمی تربیتی آوای توحید

 برگزارکننده کلاس های حضوری و مجازی معرفتی؛ با حضور اساتید عالی حکمت و معرفت اسلامی؛ با رویکرد آموزش تربیت محور

؛ببین و اشاعه اندیشه های فلسفی و حکمی امام راحل ره  واندیشه های اعتقادی، اخلاقی و اجتماعی مقام معظم رهبری

تبیین مکتب حکمی و عرفانی علامه طباطایی ره و علامه حسن زاده آملی